KONCERTY NOWOROCZNE 2019
Dodane przez mod dnia Grudzień 18 2018 16:38:52
28 GRUDNIA 2018 /PI?TEK/ GODZ. 16.00
PRÓBA GENERALNA Z KASI? STANKIEWICZ

KONCERTY NOWOROCZNE 2019

5 STYCZNIA 2019
KO?CIÓ? PW. ?W. JADWIGI
RYBNIK NOWINY
16.45-17.45 próba akustyczna w ko?ciele
19.00 MOD RYBNIK
KASIA STANKIEWICZ

6 STYCZNIA 2019
KO?CIÓ? PW. NSPJ
NIEDOBCZYCE
16.00-16.45 próba akustyczna w ko?ciele
18.00 MOD RYBNIK
KASIA STANKIEWICZ

7 STYCZE? 2019 /PONIEDZIA?EK/ GODZ. 17.00
PRÓBA TECHNICZNA /program: Kasia Cerekwicka, Michalina Porszke, Kuba Badach, Damian Maliszewski/

13 STYCZNIE 2019
10.00 DK NIEDOBCZYCE
PRÓBA GENERALNA Z KASI? CEREKWICK?

KO?CIÓ? PW. ?W. BRATA ALBERTA
RYBNIK KAMIE?
13.15-14.10 próba akustyczna w ko?ciele
15.30 MOD RYBNIK
MICHALINA PORSZKE i KASIA CEREKWICKA


KO?CIÓ? PW. ?W. TERESY OD DZIECI?TKA JEZUS
CHWA?OWICE
18.00 MOD RYBNIK
KASIA CEREKWICKA

14 STYCZE? 2019 /PONIEDZIA?EK/ GODZ. 17.00
PRÓBA GENERALNA Z KUB? BADACHEM i DAMIANEM MALISZEWSKIM

20 STYCZNIA 2019
KO?CIÓ? PW TRÓJCY PRZENAJ?WI?TSZEJ
POPIELÓW
15.30-16.45 próba akustyczna w ko?ciele
18.00 MOD RYBNIK
KUBA BADACH i DAMIAN MALISZEWSKI

26 STYCZNIA 2019
KO?CIÓ? PW. ?W. BARBARY
BOGUSZOWICE OSIEDLE
16.45-17.45 próba akustyczna w ko?ciele
19.00 MOD RYBNIK
KUBA BADACH i DAMIAN MALISZEWSKI

27 STYCZNIA 2019
KO?CIÓ? PW. BO?EGO CIA?A I ?W. BARBARY
NIEWIADOM
15.45-16.45 próba akustyczna w ko?ciele
18.00 MOD RYBNIK
KUBA BADACH i DAMIAN MALISZEWSKI

szczegó?y dotycz?ce godzin prób akustycznych w ko?cio?ach b?dziemy ustalali na bie??co
Rozszerzona zawartość newsa
gramy w bia?ych koszulach, zabieramy swoje pulpity i lampki na pulpity